Rodzaje i zakres ubezpieczeń w działalności na rynku usług budowlanych

Rodzaje i zakres ubezpieczeń w działalności na rynku usług budowlanych

Prowadząc działalność gospodarczą w sektorze budowlanym w przypadku chęci wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzez złożenie oferty, wykonawca musi spełnić szereg specjalnych warunków, które zebrane są w dokumencie pod nazwą Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedstawić na to stosowne dokumenty, wypisy z rejestrów lub zaświadczenia. Wymogiem występującym następnie w umowie o wykonanie zamówienia publicznego jest obowiązek ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, których katalog potrafi być niezwykle szeroki, obejmując zarówno zagadnienia siły wyższej, wypadki zawinione lub inne zdarzenia.

Obowiązkiem jest również posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniem powinny być objęte przede wszystkim obiekty, budowle, urządzenia jak również wszelkie mienie ruchome. Wysokość tego ubezpieczenia powinna pozwalać na zastąpienie ich w przypadku nastąpienia mających wpływ na ich funkcjonowanie niekorzystnych zjawisk. Zakres odpowiedzialności cywilnej powinien natomiast obejmować zarówno następstwa nieszczęśliwych wypadków, jak również szkody przez te wypadki spowodowane.

Wiele firm przewoźniczych oferuje swoje autokary turystyczne przy urządzaniu wycieczek i ...

Więcej

Jedną z najważniejszych reklam dla gospodarstwa agroturystycznego jest zadowolony wczasowicz. O ...

Więcej

Narkotyki czy alkohol to takie uzależnienia, które wymagają zastosowania odpowiedniej ...

Więcej

Mylił by się ten kto powiedziałby, że erotyczne sex zakupy to współczesny wymysł, począwszy ...

Więcej

Igły są podstawowym wyposażeniem każdego specjalisty, który zajmuje się akupunkturą. Używa ...

Więcej